EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

BISKUPA JURAJA JANOŠKU

GYMNÁZIUM

EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM

JURAJA TRANOVSKÉHO

Výsledkom spoločnej práce učiteľov, žiakov a študentov je cesta k úspechu, aby brány Evanjelickej spojenej školy opúšťali vierou naplnení, múdri, pracovití, zodpovední a šťastní mladí ľudia, konkurenčne schopní a uplatniteľní na trhu práce